, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky

Články

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov – rok 2018

Posted by on Feb 27, 2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov – rok 2018

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov – rok 2018.pdf

Read More

Oznam o výberovom konaní 16.1.2019

Posted by on Jan 16, 2019

Oznam o výberovom konaní 16.1.2019

Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov1 vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP). Výberové konanie sa uskutoční dňa 6. február 2019 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu na Obecnom úrade Spišský Hrhov. Viac informácii v dokumente .pdf  

Read More

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2018

Posted by on Dec 10, 2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2018

Dňa  14. 12. 2018 t.j. v piatok o 18.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove. PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie 3. Výročné správy obce Spišský Hrhov za r. 2017 a Správy nezávislého audítora k ÚZ, KÚZ za rok 2017 4. Úprava rozpočtu za rok 2018 5. VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sp. Hrhov 6. VZN č. 5/2018 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov...

Read More

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva 7.12.2018

Posted by on Nov 28, 2018

Dňa  7. 12. 2018 t.j v piatok o 18.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu bude konať slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove. PROGRAM: 1. Úvodné náležitosti a) Otvorenie zasadnutia. b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia...

Read More

Program rozvoja obce Spišský Hrhov na roky 2017-2023

Posted by on Aug 28, 2017

Program rozvoja obce Spišský Hrhov na roky 2017-2023

Program rozvoja obce Spišský Hrhov na roky 2017-2023.pdf

Read More

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Posted by on Aug 18, 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: spissky.hrhov@vmnet.sk

Read More