, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky

Články

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2018

Posted by on Dec 10, 2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2018

Dňa  14. 12. 2018 t.j. v piatok o 18.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove. PROGRAM: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie 3. Výročné správy obce Spišský Hrhov za r. 2017 a Správy nezávislého audítora k ÚZ, KÚZ za rok 2017 4. Úprava rozpočtu za rok 2018 5. VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sp. Hrhov 6. VZN č. 5/2018 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov...

Read More

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva 7.12.2018

Posted by on Nov 28, 2018

Dňa  7. 12. 2018 t.j v piatok o 18.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu bude konať slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove. PROGRAM: 1. Úvodné náležitosti a) Otvorenie zasadnutia. b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia...

Read More

Program rozvoja obce Spišský Hrhov na roky 2017-2023

Posted by on Aug 28, 2017

Program rozvoja obce Spišský Hrhov na roky 2017-2023

Program rozvoja obce Spišský Hrhov na roky 2017-2023.pdf

Read More

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Posted by on Aug 18, 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: spissky.hrhov@vmnet.sk

Read More

Program Čuda a zabaviska 2017

Posted by on Júl 11, 2017

Program Čuda a zabaviska 2017

Read More

Výzva na predloženie ponuky systematizácia a prezentácia ľud.hud.nástrojov

Posted by on Jún 27, 2017

Výzva na predloženie ponuky systematizácia a prezentácia ľud.hud.nástrojov

 > Stiahni Výzva na predloženie ponuky systematizácia a prezentácia ľud.hud.nástrojov

Read More