, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky

Všeobecne záväzné nariadenia

 • Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej a fyzickej osoby
 • súbor na stiahnutie .pdf
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrhov
 • súbor na stiahnutie .pdf
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrhov
 • súbor na stiahnutie .pdf
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišský Hrhov
 • súbor na stiahnutie .pdf
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišský Hrhov
 • súbor na stiahnutie .pdf
 • Všeobecné záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 2/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území obce Spišský Hrhov
 • súbor na stiahnutie .pdf
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrhov
 • súbor na stiahnutie .pdf
 • Všeobecné záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 1/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 • súbor na stiahnutie .pdf
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Spišský Hrhov
 • súbor na stiahnutie .pdf
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský Hrhov
 • súbor na stiahnutie .pdf
 • Všeobecné záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia č. 5/2014
 • súbor na stiahnutie .pdf