, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky

MUZikMUZeum

Názov mikroprojektu: MUZikMUZeum – interaktívne múzeum hudobných nástrojov poľsko-slovenského pohraničia

Číslo mikroprojektu: INT/ET/PO/1/II/A/0128

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ: Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva
návštevníkmi a obyvateľmi

Partner projektu: Starosądecka Fundacja Kultury

Hlavným cieľom projektu MUZikMUZeum je “propagácia kultúrneho a prírodného bohatstva
slovensko-poľského pohraničia popularizáciou tradičného hudobného inštrumentára
prostredníctvom modernej interaktívnej expozície hudobného múzea MUZikMUZeum”.

ŠC 1:
Vytvorenie zázemia pre interaktívnu expozíciu hudobných nástrojov poľsko – slovenského
pohraničia v múzeu „MUZikMUZeum“
Špecifický cieľ č.1 prispeje k naplneniu hlavného cieľa mikroprojektu tým, že sa existujúci priestor
určený pre výstavné účely vybaví: 1) expozíciou hudobných nástrojov (zakúpených i zapožičaných),
2) vybavením pre inštaláciu expozície hudobných nástrojov (stojany, vitríny, ukotvenie,
osvetlenie), 3) vytvorenie interaktívnych hudobných a zvukových prvkov a e-nástrojov pre
propagáciu hudobnej zbierky hudobných nástrojov poľsko – slovenského pohraničia.
ŠC 2:
Popularizácia slovensko-poľskej hudobnej kultúry, t.j. piesní a hudobného inštrumentára.
Na ŠC2 nadväzujú úlohy č.2 a č.3
Obec Spišský Hrhov chce prezentovať fenomén slovensko- poľského regiónu v svojej hudobnej,
kultúrnej, národnostnej a historickej pestrosti prostredníctvom využitia priestorov a vybavenia
MUZikMUZea na:
- workshopy,
- prednášky,
- koncerty,
- výstavy,
jednak priamo v priestoroch múzea v Spišskom Hrhove, ale taktiež v u poľského partnera
prostredníctvom putovných podujatí v Starosadeckej Fundaciji Kultury v Starom Saczi.
Takto chce obce predostrieť verejnosti potenciál tradičných ľudových hudobných nástrojov,
tradičné i moderné možnosti použitia ľudového inštrumentára v hudbe 21.storočia a tak poukázať
na jedinečnosť, unikátnosť, nadčasovosť, nadštýlovosť, nadetnickosť tradičných ľudových piesní
a hudobných nástrojov.