, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky

Remeselná dielňa

Remeselná dielňa

Remeselná dielňa vznikla v roku 1998 s pomocou obecného úradu a výrobcov tradičných slovenských ľudových píšťal – Dr. M. Smetanku a Mgr. P. Urdu. K nim sa postupne pridali a dodnes pridávajú ďalší ľudoví remeselníci, ktorých zámerom je konzervácia a propagácia slovenských ľudových remesiel a ľudovej umeleckej výroby na Slovensku ako aj v zahraničí. Hlavnou náplňou činnosti je, okrem produkcie ľudovo umeleckých predmetov, predvádzanie ich tradičnej výroby spojené s informáciami o výrobkoch a výrobných postupoch ako aj histórii a súčasnosti toho ktorého remesla.

Koordinátormi a zároveň najproduktívnejšími predstaviteľmi dielne sú už spomenutí výrobcovia píšťal ktorí dielňu prezentovali na viacerých miestach doma i v zahraničí. Zameriavajú sa najmä na aerofonické hudobné nástroje typické pre hraničnú oblasť Spiša a Šariša, pre ktorú bolo charakteristické pastierstvo a bačovstvo so svojimi špecifickými “východniarskymi” atribútmi. Okrem viacerých typov troj až šesťdierkových pastierskych píšťal, koncoviek, gajdíc, handrárskych píšťal, fujár, hlásnických a pastierskych signálnych rohov, rohovinových a hlinených okarín, ako i ďalších slovenských ľudových hudobných nástrojov, vyrábajú aj viacero cudzokrajných archaických nástrojov ako napr. panove flauty, meditačné píšťaly či bicie nástroje. Pýchou dielne sú rezbárske práce Jana Školníka, chýrneho spišského ľudového umelca orientujúceho sa na drevorezbu výjavov zo života dedinského človeka minulosti.

Cennými. originálnymi a v súčasnosti ojedinelými výrobkami sa môže dielňa popýšiť aj vďaka Mgr. Ľ. Slejzákovi, ktorý sa zameriava na výrobu archaických šperkov z hosti, dreva, medi a iných materiálov, ako aj rôznych odevných súčiastok s archaickými symbolmi. Výrobky z textilu a keramiky sú dielom mladej nadanej výtvarníčky M. Kožanovej, ktorá inklinuje najmä k tradičným detským hračkám z textílií, ako aj doplnkom z prírodných materiálov.

Ďalšími stálymi členmi dielne sú ľudoví umelci reprezentujúci oblasti ako kresba, maľba, drevorezba – F. Gonda ľudovo umelecké výrobky z kože – H. Papcún, drevorezba a rómske ľudové umenie – O. Hamburg. Ľudové výšivky – G. Holotňáková, šitie ľudových odevov – Z. Polláková, bižutéria, doplnky – M. Kovalík, V. Ledecký ako aj ďalší stáli alebo hosťujúci členovia dielne prezentujúci rôzne výrobky z dreva, kovu, textilu, včelieho vosku a iných materiálov.

KONTAKT:

Dr. Michal Smetanka Komenského 8 053 02 Spišský Hrhov tel.: 0907 931 192 e-mail: slejzy@spisnet.sk

Doterajšie aktivity remeselnej dielne

Od vzniku sa jej jednotliví členovia zúčastňujú na vybraných podujatiach zameraných na predvádzanie ľudovej remeselnej výroby doma i v zahraničí ako napr.: Festival Európskeho ľudového remesla v Kežmarku (od r. 1999), Prezentačná výstava svetového ľudového umenia Bazaar usporiadavanú OSN v Paláci národov v Ženeve (od r. 1999), prezentácia slovenského ľudového remesla v rámci aktivít Klubu slovenskej kultúry v Prahe – Pardubice 2 000, permanentnú prezentačnú výstavu ľudových výrobkov Martin 2000, 2001, Festival slovenskej etnohudby Trnava – Bratislava 2000, ako aj množstva trhov ľudových remesiel a festivalov – Sp. Nová Ves, Poprad, Sp. Podhradie, Tatranská Lomnica, Raslavice, Krivany, Levoča, Snina, Bedonia, Salso Magiore, Rožnov pod Radhoštem, Mikulov, Praha, Brno, Krosno, Kolbušov, Varšava, Expo Tour Košice, Dudince, Trnava, Červený Kláštor, Hatalov atď.

Ťažiskovou aktivitou dielne je prezentácia v rámci jej permanentnej letnej činnosti na Spišskom Hrade, kde sú vyššie uvedené aktivity v súvislosti so zameraním Občianskeho združenia Spiš – pre obnovu a rozvoj regiónu, rozšírené o propagáciu vybraných obcí a pamiatok regiónu.

V septembri 2001 členovia dielne a združenia upravili a uspôsobili priestory prenajatého vidieckeho domu, v ktorom do augusta dielňa sídlila a vyvíjala svoju činnosť zameranú najmä na propagáciu remesiel a prácu s mladým potenciálom remeselníkov a aktivistov.

Od októbra 2002 sa spomínané aktivity presunuli do „nových“ na tento účel zriadených a upravených priestorov v centre obce, kde bude možné činnosti dielne a združenia ďalej rozširovať a to nielen v zmysle kvalitatívnom, ale aj kvantitatívnom.

Od založenia dielne boli prevádzané viaceré kurzy ľudových remesiel, podľa požiadaviek členov a verejnosti. Realizovali sme kurz výroby šindľov, kurz rezbárstva, korytárstva, výroby dreveného riadu, šitia ľudových odevov, tkania, 3 kurzy výroby košov (lúpané prútie, nelúpané prútie, luby), kurz kováčstva, pečenia medovníkov a iné. Momentálne prebiehajú ďalšie doplnkové kurzy kováčstva, šitia, stavby zrubov a drevených objektov.

Slovenské ľudové píšťaly

Ľudové hudobné nástroje z produkcie dielne v Spišskom Hrhove sú zhotovované ručne, za výlučného používania najstarších tradičných technológií. Neopakovateľnú atmosféru a energiu nástrojov zosobňuje ručná kusová výroba a používanie dôkladne vyberaných prírodných materiálov (drevo, kosť, koža, kôra, rohovina, ľan, vosk, hlina, živice, atď).

Od svojho oficiálneho vzniku (rok 1998) sa dielňa prezentovala na viacerých podujatiach doma i v zahraničí (Švajčiarsko, USA, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Anglicko). Pravidelne sa zúčastňuje na vybraných výstavách, festivaloch, prezentáciách a vystú-peniach, a to buď svojimi výrobkami, alebo členmi, ktorí okrem hry na tieto nástroje predvádzajú aj ich výrobu.

Šesťdierkové pastierske píšťaly

 • rozsah kvintdecimy, soprán – tenor, vo všetkých ladeniach
 • vyrábané z dreva – baza, šíp, javor, lieska, bambus
 • výzdoba: vypaľovaním, leptaním, maľovaním, vyrezávaním, figurálnou rezbou, zdobenie kožou, cínom, meďou, ľanovým a konopným vlasom

Dvojité píšťaly

Majú obdobné vlastnosti ako šesťdierkové píšťaly s tým, že vedľajší zvukovod je buď paralelne vedený v jednom materiály (dvojpíšťaly), alebo je spojený s hlavným zvukovodom (dvojačky). Okrem najbež-nejšieho spájania, šesťdierková píšťala s bourdonovou píšťalou rovnakej dĺžky, dielňa ponúka aj spojenie šesťdierkovej píšťaly s koncovkou, alebo rôzne dvojhlasné píšťaly.

Handrárske píšťaly

 • rozsah kvarty – sexty, rôzne ladenia
 • vyrábané z dreva, hliny, kosti
 • výzdoba: vypaľovaním, leptaním, maľovaním, vyrezávaním, figurálnou rezbou

Trojdierkové píšťaly

 • dĺžka od 50 cm do 1 m
 • tónorod ako pri fujarách
 • materiál a výzdoba ako u šesťdierkových píšťal

Štvordierkové píšťaly

 • tenor, používaný rozsah oktávy
 • vyrábané z bazového dreva
 • výzdoba: podobne ako u šesťdierkových píšťal

Bezdierkové píšťaly – koncovky

 • používaný rozsah duodecimy, vo všetkých ladeniach
 • materiál a výzdoba ako u šesťdierkových píšťal

Píšťaly – palice

Píšťaly s podobou pastierskych palíc, vyrábané z vhodných samorastov. V tele palíc sú ukryté píšťaly typu koncovky, šesťdierkovej trojdierkovej, štvordierkovej píšťaly, prípadne ich kombinácie.

Fujary

 • dĺžka 80 cm až 2 m
 • používaný rozsah do dvoch oktáv, vo všetkých ladeniach
 • materiál: bazové drevo
 • výzdoba ako u šesťdierkových píšťal

Gajdice

 • používaný rozsah siedmych tónov, rôznych ladeniach
 • vyrábané z dreva a rohoviny, zvukotvorné zariadenia s jazýčkom vyrábané z dreva, trstiny alebo umelej hmoty
 • výzdoba: vypaľovaním, vyrezávaním

Okariny

 • rozsah oktávy, v rôznych ladeniach
 • vyrábané z rohoviny alebo dreva
 • výzdoba: koža, rezba, leptanie, čiernenie

Signálne rohy a trombity (hlásnické, pastierske)

 • dĺžka od 20 cm do 350 cm
 • vyrábané z dreva, rohoviny alebo kôry, nátrubky sú vyrábané z rohoviny, tvrdého dreva alebo aplikované továrenské kovové
 • výzdoba: koža, kôra, rezba, kov

Okrem slovenských ľudových hudobných nástrojov dielňa vyrába aj hudobné nástroje iných ľudových kultúr ako rôzne idiofóny, jednohlavové a dvojhlavové bubny, panove flauty z rôznych druhov dreva (10 až 24 píšťalové), alebo meditačné píšťaly z dreva.

Dôležitými produktmi dielne sú aj detské hudobné nástroje, najmä píšťaly vyrábané z umelých hmôt. V tejto oblasti vyniká vynález dielne: Detská dielcová píšťala – súprava, z ktorej je možné poskladať a medzi sebou kombinovať sedem druhov píšťal v jednotnom ladení. Detská dielcová píšťala je vhodná najmä pre aplikáciu v individuálnej i skupinovej hudobnej výchove a hudobnej terapii.

Archaické šperkárstvo - Ľubo Slejzy

Osobné talizmany, ochranné amulety

Autor patrí medzi zakladajúcich členov remeselnej dielne. Študuje rôzne historické obdobia a necháva sa inšpirovať ich umením. Ide najmä o pravek, staroslovanskú kultúru a začiatky kresťanstva v Európe. Jeho šperky stvárňujú rôzne motívy: zvieracie, rastlinné, ženské tvary – tzv. venuše, mystické symboly, astrologické znamenia ale aj abstraktné tvary moderných umeleckých šperkov. Vzácnosť a originalitu týchto výrobkov dokladá samotný záujem turistov a fakt, že tieto šperky sa v súčasnosti nachádzajú ako originálny slovenský etno-suvenír u rôznych ľudí z celého sveta, najviac v Nemecku, Anglicku, Amerike a Česku.

Drevorezba

Pracovne náradie

   

 • Nože: Zdobenie: vylievane, vyrezávané
 • Dĺžka: čepeľ i rúčka rôzne veľkosti
 • Využitie:: vyrezávanie a dokončovanie tvarov
 • Dláta: Tvar: základne(V, U, – )
 • Dĺžka: malé (60mm), veľké (100-200mm)
 • Využitie: ako pri noži
 • Lyžičniky: Zdobenie: vylievane, čisté
 • Tvar: pravý, ľavý
 • Využitie: výroba drevených variech a lyžičiek vyberanie otvorov

Drevená dedina:

   

Zachytáva činnosť človeka našich otcov a dedov. Prezentuje mnoho remeselníkov pri ich remeslách ale i prostý dedinsky život, ktorý nebol len o práci ale i zábave a odpočinku. Ukazuje našim následným generáciam trošku histórie, ktorá pomaly ale isto upada prachom do zabudnutia. V mnohých z nás vyvoláva pohľad na tuto dedinu krásne spomienky z minulosti.

     

Výroba hračiek a hlavolamov