, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky

POZVÁNKA OZ 30. 1. 2019

Posted by on Jan 23, 2019

Dňa 30. 1. 2019 t.j. v stredu o 18.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove.

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie
 3. Určenie rozpočtových zdrojov pre jednotlivé organizácie – poskytnutie dotácií z rozpočtu obce žiadateľom v zmysle platného VZN
 4. Prijatie VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka..
 5. Úprava rozpočtu na rok 2019
 6. Rokovací poriadok
 7. Výjazdové rokovanie vlády – informovanie
 8. Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu
 9. Reedukačné centrum – sťahovanie
 10. Rozhodnutie o cene stočného
 11. Názov ulice
 12. Tisíc stromov pre Hrhov
 13. Skvalitnenie separovaného zberu v obci
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Záver

 

PhDr. Vladimír Ledecký
starosta obce
Spišský Hrhov 23. 1. 2019