, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva 7.12.2018

Posted by on Nov 28, 2018

Dňa  7. 12. 2018 t.j v piatok o 18.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu bude konať slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove.

PROGRAM:

 • 1. Úvodné náležitosti
  • a) Otvorenie zasadnutia.
  • b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  • c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
  • d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
  • e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
  • f) Vystúpenie starostu.
 • 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
 • 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 • 4. Zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
 • 5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
 • 6. Určenie platu starostu obce.
 • 7. Určenie úväzku a platu zástupcu starostu.
 • 8. Diskusia.
 • 9. Záver.