, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky

Mikroregión Spišská Občina

Združenie obcí Mikroregiónu Spišská občina vznikla v roku 2003. V tomto období sa obce na Slovensku začali záujmovo združovať do celkov, ktoré chceli spoločne riešiť problémy v kultúrnej, ekonomickej, predovšetkým však environmentálnej oblasti. Pomenovanie mikroregiónu si obce vybrali na základe historických označení pre spolunažívanie susedov a pre ich spoločné zdieľanie územia či činnosti. Mikroregión Spišská občina bol od počiatku budovaný skôr na princípoch identifikovania sa spoločnými hodnotami a aktivitami ako na územnom princípe. Netvorí jednoliaty územný celok, katastre členských obcí sú v niektorých prípadoch pomerne vzdialené, avšak spoluprácou a spoločným prístupom k mnohým výzvam sú si veľmi blízke. V posledných rokoch sa spišská občina orientuje na spoločné zdieľanie aktivít v cestovnom ruchu, spoločnú propagáciu a spoluprácu v rámci využívania existujúcich služieb i vytvárania nových produktov a služieb.

 

Členovia združenia Mikroregiónu Spišská občina sa v záujme občanov zaviazali, že v rámci svojej činnosti a zverenej pôsobnosti budú:

  • Zjednocovať postup jednotlivých obci – členov združenia prei zabezpečovaní plnenia úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy
  • Obhajovať záujmy a práva svojich členov a predkladať stanoviska a návrhy riešení príslušným štátnym orgánom a inštitúciám
  • Koordinovať riešenie regionálnych problémov
  • Vytvárať podmienky pre spoločné podnikanie, vytváranie a prevádzkovanie spoločných obchodných spoločnosti, neziskových organizácií, príspevkových organizácii a ďalších zariadení
  • Organizovať spoločné stretnutia orgánov samosprávy obcí – členov združenia navzájom, ako aj stretnutí s tretími osobami v okruhu problémov, dotýkajúcich sa všetkých členov združenia

 

Aktuality z Mikroregiónu Spišská Občina

Spišské folklórne slávnosti - 42. ročník - 28.06.2014 - 29.06.2014

472-1

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na festival folklóru na Spiši – Spišské folklórne slávnosti, ktoré organizuje 28. júna a 29. júna 2014 na Spišskom salaši v Spišskom Podhradí.

Cieľom festivalu je predstaviť ľudový spev, tanec, zvyky, tradície, hry, odievanie a iné duchovné a hmotné výtvory ľudového umenia nie len na Strednom a Dolnom Spiši, ale na celom Slovensku. Festival je každoročne obohatený o vystúpenia zahraničných súborov.

Zlatým klincom festivalu je program Slováci Slovákom.

Poslaním festivalu je podporiť aktivitu folklórnych kolektívov regiónu a predstaviť jeho národopisné prvky.

Už 42. ročník Spišských folklórnych slávností pod majestátnym Spišským hradom, na Spišskom salaši, je sviatkom folklóru a tradičnej ľudovej kultúry, na ktorom sa stretávajú návštevníci, účinkujúci a hostia nielen zblízka, ale aj zo zahraničia, aby potešili svoje zmysly a ducha nezvyčajnou krásou a silou ľudového umenia.

Obec Dlhé Stráže - 50. výročie založenia Základnej školy - 30.5.2014

50. výročie Základnej školy Dlhé Stráže – oslavy

Ako uvádzajú zápisy v kronike, základná  škola sa rodila ťažko, bolo potrebné vynaložiť veľa  úsilia, prejsť mnohými úskaliami, ale oplatilo sa. V šk. r. 1963/64 sa po prvý krát otvorili dvere školy pre všetky školopovinné deti.  Škola rástla, menila sa a menili sa aj tváre žiakov i učiteľov. Dnes je v plnom rozkvete – veď čože je to päťdesiatka?

V posledných rokoch škola  prešla mnohými obnovami a úpravami. Najskôr to boli  okná, plynové kúrenie, nové podlahy, nové hygienické zariadenia, nový vchod a šatňa. Neskôr pribudla tretia trieda a  počítačová učebňa. Skrášlili sa aj vonkajšie priestory a škole urobilo veľkú radosť aj multifunkčné ihrisko. Zriaďovateľ školy- Obec Dlhé Stráže na čele s pánom starostom Vladimírom Slaninom bol škole stále nápomocný a vďaka jeho záujmu o rozvoj školy sa táto mohla rozvíjať, rásť a modernizovať. Ostáva už iba jediná veľká obnova a tou je fasáda školy.

A ako to vyzerá v našej škole dnes? Máme 36 žiakov a vyučuje sa v troch triedach.  V škole pracuje školský klub detí, stravu zabezpečuje školská jedáleň pri MŠ. Škola má 4 stále pedagogické zamestnankyne a v rámci národného projektu  v škole pracujú 2 pedagogické asistentky. Pre našich žiakov máme spracovaný kvalitný školský vzdelávací program. Záujmová činnosť je pestrá a bohatá.  Škola sa pravidelne zapája do rôznych projektov a odráža sa to aj v jej materiálnom vybavení a v modernizácii vzdelávacieho procesu.

Máme veľa šikovných a úspešných žiakov. Mnohí z nich pokračujú vo vzdelávaní na stredných i vysokých školách.  Áno, táto škola dáva žiakom pevné základy vzdelania, pedagogickí zamestnanci tejto školy boli ,sú a  budú  zanietení pre svoju prácu, pre svojich žiakov.

Čo nám ale robí starosti je fakt, že tých našich žiakov nám trochu ubúda. Potrebujeme žiakov pre našu školu, aby škola mohla ďalej žiť, aby sa nestalo, že škola sa ďalšieho výročia nedožije. Je to pesimistická možnosť, ale v dnešnej dobe, keď mnohé malé školy zanikajú, je to aj pre nás hrozba. Každá Obec si svoju školu chráni a bojuje za ňu a ja som presvedčená, že ani v Dlhých Strážach to nebude ináč.

50 rokov nie je tak veľa, aby sme si nepamätali tých, ktorí pre túto školu urobili tak veľa.  K týmto ľuďom patrí prvý riaditeľ tejto školy pán Ladislav Kuruc a  bývalý riaditeľ pán Jozef Kováč. Z ďalších pedagogických zamestnancov spomeniem tých, ktorí na tejto škole pôsobili viac rokov. Je to pani učiteľka Alžbeta Bičová, pani učiteľka Alžbeta Slavkovská, pán učiteľ Anton Maršálek, pani učiteľka Magdaléna  Piňáková a samozrejme súčasní zamestnanci školy. Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí so školou aktívne spolupracovali a šírili jej dobré meno a v nepodstatnom rade ďakujeme  aj nášmu zriaďovateľovi. Vďaka a spomienky patria aj tým, ktorí pracovali pre túto školu a nie sú už medzi nami.

Pozvanie na našu oslavu prijali aj niektorí bývalí zamestnanci školy. Týmto by som chcela pozdraviť  pána bývalého riaditeľa L. Kuruca, pani učiteľku Kummerovú, Kováčovú, bývalé školníčky – pani H. Bendžalovú, V. Novotnú, M. Kopaničákovú.

Záverom môjho príhovoru by som chcela za nás všetkých zaželať našej škole veľa ďalších úspešných školských rokov, nech sa jej darí k spokojnosti všetkých – učiteľov, žiakov, rodičov i Obci Dlhé Stráže. Doprajme jej dostatok žiakov, patričný stupeň úcty a rešpektu. Chráňme si ju, veď je to dielo našich predkov, dielo pre prítomnosť a budúcnosť.

Naša slávnosť bude pokračovať ďalej týmto programom:

  • pani Mgr. Jurčíková nám vo svojom vstupe priblíži históriu vzniku našej školy na základe záznamov z kroniky
  • nasledovať bude krátky film – uvidíte fotografie z diania v škole od najstarších čias po tie súčasné
  • naša dnešná slávnosť bude potom pokračovať kultúrnym programom žiakov ZŠ.  Žiakov : súčasných, bývalých a aj budúcich.
  •   Po skončení kultúrneho programu bude prehliadka našej školy. Pozývam všetkých, ktorí v našej škole dlho neboli a chceli by vidieť ako vyzerá, ako sa zmenila
  •  Po prehliadke pozývam bývalých zamestnancov a ostatných pozvaných hostí na slávnostné posedenie späť do kultúrneho domu.

Ďakujem, že ste prišli a prajem vám príjemný kultúrny zážitok.

POĎAKOVANIE ŽIAKOM A UČITEĽOM:

Školský hymna zakončila kultúrny program. Týmto by som chcela poďakovať všetkým, ktorí  sa na ňom podieľali – pedagogickým zamestnankyniam i žiakom. Vaša námaha sa oplatila, program sa nám vydaril. Po skončení slávnosti  účinkujúce deti čaká sladká odmena v podobe narodeninovej torty.

Vystúpenie Zdenky, odovzdávanie kvetov

UKONČENIE SLÁVNOSTI:

Oficiálna, slávnostná časť osláv je za nami a ja teraz pozývam všetkých hostí a tých, ktorí majú záujem nazrieť do vnútra našej školy. Rozlúčim sa tvrdením: Dnešná oslava sa vydarila, hostí bolo požehnane, kultúrne pozdravy zabavili, škola žiari šťastím a srdečne vás k sebe pozýva.

PRÍPITOK: Pripíjam nám všetkým, lebo každý z nás určitým spôsobom a dielom  patrí ku škole. Budoval ju a zveľaďuje. Buďme zdraví, šťastní, s pozitívnym postojom k vzdelávaniu, k našej škole. Škole želám veľa úspešných školských  rokov, dostatok žiakov, dobrých učiteľov, chápavých a ústretových rodičov, dobrého zriaďovateľa, nech v zdraví sa dožije ďalšej polstoročnice. Na zdravie!

Otvorenie kúpaliska v Spišskom Hrhove - od 15. júna

1012106_260006364141160_1746796779_n

15. júna sme otvorili prevádzku  kúpaliska, kde  sa drevenou terasou zväčšil a skrášlil priestor pri bazéne. Návštevníkov čakajú aj veľmi pekná nové drevené lehátka, ktoré zostrojili chlapci z obecnej firmy. Svoj sortiment rozširuje aj bufet. Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás.

Obnova parku v Spišskom Hrhove

10443916_10203959846459270_1916415338_nKeď sa minulý rok náš park ukladal do zimného spánku po 4 mesačných intenzívnych prácach, určite nikto netušil, že to bol vlastne len začiatok veľkého príbehu, v ktorom budeme tento rok pokračovať. V rámci prvej etapy sa nám podarilo vykonať najnutnejšie asanačné práce, vďaka ktorým je park otvorenejší a hlavne prístupnejší. Tento rok nás čaká projekt „Obnova parku v Spišskom Hrhove II. etapa“ vďaka podpore Ministerstva kultúry v rámci projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Budeme tak zamestnávať 16 nezamestnaných na 6 mesiacov.

Tento rok sa budeme venovať okrem iného archeologickým prieskumom, aspoň čiastočnej obnove zabudnutého rybníka a pokúsime sa obnoviť celý formálny parter pri hlavnej fontáne. Samozrejme budeme pokračovať v čistení a úprave ciest. Všetky tieto práce prebiehajú za odborného dozoru Ing. Semanovej z Krajského pamiatkového úradu a samozrejme pod taktovkou projekčného a organizačného týmu SARAHS.

Viac informácií o priebehu projektu nájdete na stránkach SARAHS www.sarahs.sk alebo na našom facebooku https://www.facebook.com/sarahs.organization

www.navlnepoznania.sk

10466789_10203959846419269_223383679_nEnvironmentálna výchova na materských a základných školách sa čím ďalej tým viac stáva predmetom diskusie. Vzhľadom k tomu, že sa objavuje v zákonoch, strategických dokumentoch a koncepciách, začína byť pre vzdelávacie zariadenia záväzným rozšírením vzdelávacích programov jednotlivých škôl.

Problematike environmentálnej výchovy sa na Základnej škole s materskou školou v Spišskom Hrhove venujeme už niekoľko rokov a v spolupráci so študentskou organizáciou SARAHS sme v roku 2012 odštartovali projekt “Na vlne poznania”.

Vzdelávací program “Na vlne poznania” predstavuje rozšírenie výuky na základných školách interaktívnou formou “outdoor” a vedie ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Snažíme sa deti viesť k rozvíjaniu a pochopeniu prírodných zákonitostí, princípov a vzťahov, ktoré prebiehajú okolo nás a často si ich ani neuvedomujeme. Deti tak interaktívnou a zábavnou formou získavajú možnosť pochopiť nevyhnutný prechod k trvalej udržateľnosti našej rýchlo a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti a vnímať vzájomne prepojené väzby a hodnoty prírody okolo seba.

Tento vzdelávací projekt realizujeme formou interaktívnych modulov spojených do tématických skupín, ktoré deti absolvujú formou celodenného výletu. Tieto moduly sú priamo naviazané na vzdelávacie pomôcky vybudované v areáli Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove pričom využívame aj potenciál areálu parku pri kaštieli v Spišskom Hrhove a ďalších častí obce Spišský Hrhov. Účastníkom tak ponúkame celodenný program plný nezabudnuteľných zážitkov a získaných poznatkou formou, ktorá deti motivuje a baví. Doteraz náš vzdelávaci program využilo viac ako 40 základných škôl Prešovského kraja a celodenný výlet absolvovalo viac ako 900 detí.

TEŠÍME SA AJ NA VÁS

www.navlnepoznania.sk

Marketingová štúdia

Obálka-Sp

Vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu, bola pre obec Spišský Hrhov ako centrum Mikroregiónu Spišská Občina, vypracovaná „Marketingová štúdia cestovného ruchu“. Jedná sa o dokument, ktorý môže významnou mierou prispieť z rozvoju cestovného ruchu v obci a mikroregióne. Okrem toho že podrobne analyzuje východiskový stav a identifikuje možné rozvojové línie, významne špecifikuje cieľové skupiny, ktoré tvoria potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a definuje vízie obce a mikroregiónu. Štúdia je úzko a detaile prepojená s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Veľmi hodnotnou časťou je tá, ktorá definuje ciele, opatrenia a konkrétne úlohy, ktoré v strednodobom horizonte môžu vytvoriť pevný základ pre dlhodobé aktivity v cestovnom ruchu.

Dokument je vlastníctvom obce, ale nebol robený preto, aby niekde ležal v šuplíku. Mal by v prvom rade slúžiť ako odborné východisko pre existujúcich i potencionálnych aktérov cestovného ruchu, predovšetkým podnikateľov a mimovládne organizácie. Prepojenosť s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, zabezpečuje do veľkej miery prijatie záväzku realizovať odporúčané a plánované aktivity v horizonte najbližších rokov. Preto si existujúci či potencionálny podnikateľ môže kontinuálne pripravovať a plánovať vlastné aktivity, ktoré budú nadväzovať na zámery obce a mikroregiónu.

Takmer vo všetkých opatreniach navrhovaných marketingovou štúdiou sa začali podnikať prvé kroky, pre úspešnú realizáciu. Za posledný polrok vzniklo niekoľko zámerov obce i podnikateľov, ktoré priamo vychádzajú z týchto odporúčaní.

Budeme Vás o nich pravidelne informovať od doby, kedy zámery nadobudnú reálne kontúry.

Výnimočnú prácu v tomto období vykonala naša škola v spolupráci s mimovládnou organizáciou Sarahs Sk, n.o. Inovatívnym a veľmi pútavým spôsobom ukazujú, ako je možné realizovať aktivity spojené s cestovným ruchom , v premyslených a interesantných balíkoch organizovaných vzdelávacích modulov. Aj tieto aktivity by mali byť motivačné pre podnikateľov, ktorí by mali byť v budúcnosti schopní vytvárať podobné balíčky služieb pre turistov a návštevníkov obce a mikroregiónu.

 

 > Stiahni 1. Marketingová štúdia
 > Stiahni 2. Marketingová štúdia – prílohy