, meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Úvod | Textová verzia | Mapa stránky

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.9.2018

Posted by on Sep 17, 2018 in Články

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.9.2018

Dňa 20. 9. 2018 t.j. vo štvrtok o 18.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove.

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a členov návrhovej komisie
3. Schválenie nájomnej zmluvy na zriadenie pineta
4. Ocenenie obce – návrh
5. Prerokovanie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na žiaka, úprava rozpočtu
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

 

PhDr. Vladimír Ledecký
starosta obce

Spišský Hrhov 14. 9. 2018